DENEYİMLER / EXPERİENCE

GEMİ ADI: CENK TURKMEN

GEMİ ADI: К. HASAN KARADENİZ

Gemi Adamı Cüzdanı /  Seaman's Book 

Gemiadamları Sağlık Yoklaması Belgesi / Medical Examiation Certificate For Seafarers

Pasaport / Passport